موجود%
نمک دریایی 500 گرمی دلفین
موجود%
نمک دریایی 250 گرمی دلفین
موجود%
نمک دریایی 900 گرمی دلفین
موجود%4.5
ادويه کاري نمکپاش برتر 500 گرمی
موجود%10.5
ادويه فلفل سبز دانه گيزيا
موجود%5
ادويه فلفل سياه دانه گيزيا
موجود%
فلفل سیاه 200 گرمی هاتی کارا
موجود%
فلفل قرمز 100 گرمی گلیران
موجود%
فلفل سیاه 90 گرمی گلها
موجود%
فلفل قرمز 200 گرمی هاتی کارا
موجود%
پودر فلفل سفید گلها
موجود%6
فلفل قرمز پت گلها 90 گرمی
موجود%3.5
فلفل سیاه برتر 75 گرمی
موجود%3.5
فلفل سیاه برتر 150 گرمی
موجود%3.5
فلفل سیاه نمکپاش برتر 100 گرمی
موجود%3.5
فلفل قرمز برتر 75 گرمی
موجود%4.5
فلفل سياه نمكپاش برتر 500 گرمی
موجود%3.5
فلفل قرمز نمکپاش برتر 75 گرمی
موجود%15
پرک فلفل قرمز همیشک 100 گرمی
موجود%5
ادویه فلفل قرمز الیت 60 گرمی
موجود%5
ادویه فلفل سياه الیت 70 گرمی
موجود%15
دانه فلفل سیاه همیشک 100 گرمی
موجود%15
گرانول فلفل سیاه همیشک 100 گرمی
موجود%15
چاشنی لیمو فلفل همیشک 100 گرمی
موجود%
زردچوبه 200 گرمی هاتی کارا
موجود%
زردچوبه 600 گرمی شاهسوند
موجود%3.5
زردچوبه نمکپاش برتر 100 گرمی
موجود%3.5
زردچوبه برتر 150 گرمی
موجود%
زردچوبه 100 گرمی گلیران
موجود%3.5
زردچوبه نمکپاش برتر 600 گرمی
موجود%3.5
زردچوبه برتر 75 گرمی
موجود%5
زردچوبه گلستان 75 گرمی
موجود%5
زردچوبه گلستان ۵۵۰ گرمی
موجود%5
زردچوبه گلستان 90 گرمی
موجود%
دارچین 75 گرمی هاتی‌کارا
موجود%
دارچین 500 گرمی هاتی‌کارا
موجود%
دارچین 90 گرمی گلها
25,40021,590 تومان
موجود%3.5
دارچین برتر 75 گرمی
24,50023,643 تومان
موجود%3.5
دارچین نمکپاش برتر 100 گرمی
موجود%5
دارچین گلستان ۸۰ گرمی
موجود%
ادویه کاری 75 گرمی هاتی‌کارا
موجود%
ادویه کاری 80 گرمی گرین‌فیلد
موجود%
ادویه کاری 90 گرمی گلیران
موجود%3.5
ادویه کاری برتر 75 گرمی
موجود%15
ليمو و زيره گرين فيلد 35 گرمی
موجود%10.5
ادويه ليمو فلفل گيزيا
موجود%3.5
فلفل سياه هاتی كارا 75 گرمی
موجود%12.5
فلفل قرمز هاتی‌ کارا ۵۰۰ گرمی
موجود%5
فلفل سياه گلستان 90 گرمی
موجود%12.5
فلفل سياه گلستان 400 گرمی
موجود%4.5
دارچين قلم برتر 75 گرمی
موجود%7.5
دارچين سلفوني گلستان 75 گرمی
موجود%15
سماق پت گلها 80 گرمی
13,85011,773 تومان
موجود%3.5
سماق قرمز نمکپاش برتر 100 گرمی
موجود%15
پودر سماق همیشک 100 گرمی
موجود%5
پودر سماق الیت 80 گرمی
موجود%5
سماق گلستان 50 گرمی
موجود%3.5
ادویه کبابی هاتی کارا 40 گرمی
موجود%3.5
گلپر نمکپاش برتر 75 گرمی
موجود%5
آويشن گلستان 35 گرمی
موجود%3.5
زیره پلویی برتر 20 گرمی
موجود%15
پودر زیره همیشک 100 گرمی
موجود%3.5
جوش شیرین نمکپاش برتر 150 گرمی
موجود%3.5
جوش شیرین برتر 75 گرمی
موجود%5
پودر زيره گرين فيلد 76 گرمی
موجود%5
ادويه كاری گلستان 80 گرمی
موجود%5
هل گلستان ۱۰ گرمی
20,90019,855 تومان
موجود%
کنجد 80 گرمی گلها
18,70015,895 تومان
موجود%15
پودر گل سرخ همیشک 80 گرمی
موجود%5
چاشني استيک مونتريال گيزيا
موجود%10.5
چاشني مخلوط گوشت کبابي گيزيا
موجود%
چاشنی کباب گرین فیلد
موجود%
چاشنی جوجه کباب 80 گرمی گلها
موجود%3.5
چاشنی سالاد نمکپاش برتر 75 گرمی
موجود%5
عصاره سبزیجات الیت 80 گرمی
موجود%15
پک عصاره بره اليت 48 عددی
موجود%5
عصاره جوجه کباب اليت 8 عددی
موجود%5
عصاره مرغ الیت 8 عددی 80 گرمی
موجود%5
عصاره سیر الیت 8 عددی 80 گرمی
موجود%15
چاشنی سالاد همیشک 100 گرمی
موجود%5
عصاره زعفران الیت 8 عددی
موجود%15
چاشنی سير و نمك هميشك 100 گرمی
موجود%15
چاشنی کباب همیشک 100 گرمی
موجود%15
چاشني خورش قيمه هميشك 100 گرمی
موجود%3.5
چاشني اسپاگتی هاتی كارا 75 گرمی
موجود%3.5
عصاره پیاز هاتی کارا 40 گرمی
موجود%
ادویه پلویی 100 گرمی سحرخیز
موجود%5
پودر سالاد الیت 100 گرمی
موجود%15
آجیل سالاد همیشک 500 گرمی
موجود%3.5
ادويه سالاد هاتي كارا 75 گرمي
موجود%5
گرد غوره گلستان 80 گرمي
موجود%10.5
ادويه مخلوط همه کاره گيزيا
میسومارکت