موجود%5
چاشني استيک مونتريال گيزيا
موجود%10.5
چاشني مخلوط گوشت کبابي گيزيا
موجود%
چاشنی کباب گرین فیلد
موجود%
چاشنی جوجه کباب 80 گرمی گلها
موجود%3.5
چاشنی سالاد نمکپاش برتر 75 گرمی
موجود%5
عصاره سبزیجات الیت 80 گرمی
موجود%15
پک عصاره بره اليت 48 عددی
موجود%5
عصاره جوجه کباب اليت 8 عددی
موجود%5
عصاره مرغ الیت 8 عددی 80 گرمی
موجود%5
عصاره سیر الیت 8 عددی 80 گرمی
موجود%15
چاشنی سالاد همیشک 100 گرمی
موجود%5
عصاره زعفران الیت 8 عددی
موجود%15
چاشنی سير و نمك هميشك 100 گرمی
موجود%15
چاشنی کباب همیشک 100 گرمی
موجود%15
چاشني خورش قيمه هميشك 100 گرمی
موجود%3.5
چاشني اسپاگتی هاتی كارا 75 گرمی
موجود%3.5
عصاره پیاز هاتی کارا 40 گرمی
موجود%
ادویه پلویی 100 گرمی سحرخیز
موجود%5
پودر سالاد الیت 100 گرمی
موجود%15
آجیل سالاد همیشک 500 گرمی
موجود%3.5
ادويه سالاد هاتي كارا 75 گرمي
موجود%5
گرد غوره گلستان 80 گرمي
موجود%10.5
ادويه مخلوط همه کاره گيزيا
میسومارکت