موجود%
نودل زعفران ‌85 گرمی الیت
موجود%
لازانیا 300 گرمی تک‌ماکارون
موجود%
لازانیا  500 گرمی مانا
موجود%
لازانیا 300 گرمی مانا
موجود%
ورمیشل ‏500‏ گرمی مانا
موجود%3.5
اسپاگتی با قطر 1.6 مانا 700 گرمی
موجود%
ماکارونی 2.7 - 600 گرمی مانا
موجود%3.5
اسپاگتی با قطر 1.6 مانا 1000 گرمی
موجود%3.5
اسپاگتی با قطر 1.2 مانا 700 گرمی
موجود%3.5
اسپاگتی با قطر ۱.۴ مانا 1000 گرمی
موجود%7.5
رشته آشی سنتی ترخینه400 گرمی
موجود%7.5
رشته پلویی جدید ترخینه
موجود%5
رشته آش زر ماکارون ۵۰۰ گرمی
موجود%6
رشته آش سمیه ۵۰۰ گرمی
موجود%5
آش سبزی آماده لذیذ 180 گرمی
موجود%
اسپاگتی 1.6 - 500 گرمی مانا
موجود%
اسپاگتی 1.4 - ‌700 گرمی مک
موجود%3.5
لازانیا سریع پخت مانا ۴۵۰ گرمی
موجود%5
نودل زعفران الیت 75 گرمی
موجود%10
پک نودالیت قارچ الیت 5 عددی
موجود%10
پک نوداليت مرغ اليت 5 عددی
موجود%10
پک نوداليت سبزيجات اليت 5 عددی
موجود%3.5
هاتی نودل با طعم مرغ 77 گرمی
موجود%3.5
هاتی نودل با طعم کاری 77 گرمی
موجود%3.5
هاتی نودل با طعم گوشت 77 گرمی
موجود%5
نودالیت قارچ الیت 85 گرمی
موجود%10
پک نودل با طعم گوشت الیت 5 عددی
موجود%5
نودل سبزيجات اليت 75 گرمی
موجود%5
پاستا اسپريلا مانا 500 گرمی
موجود%3.5
پاستا پفکی مانا ۵۰۰ گرمی
موجود%3.5
پاستا پنه بزرگ مانا ۵۰۰ گرمی
موجود%3.5
پاستا پنه کوچک مانا ۵۰۰ گرمی
میسومارکت