ناموجود
زیتون شور مجید 670 گرمی
ناموجود
زیتون شور برتر 750 گرمی
ناموجود
زیتون پرورده چیکا 150 گرمی